Profesionálne preklady

Pri všetkých mojich prekladoch dodržiavam osobitný postup. Prvým krokom k správnemu prekladu je čítanie a porozumenie textu, vyhľadanie odborných termínov, samotný preklad, porovnávanie rôznych riešení, revízia textu, posledná úprava a konečná kontrola.

Každému klientovi zaručujem osobitný prístup a maximálnu presnosť termínov dodania prekladov a som plne k dispozícií určiť a dohodnúť spolu s klientom lehotu dodania a podmienky spolupráce.
Mojim klientom som tiež k dispozícií aj pre vykonanie pridpadných menších zmien alebo konzultácií po dodaní preložených dokumentov.

Pre viac informácií týkajúcich sa mojej prekladateľskej činnosti alebo pre vystavenie nezáväznej cenovej ponuky ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Veľmi rada a v krátkom čase odpoviem na všetky Vaše otázky.

Prekladateľské služby, ktoré ponúkam obsahujú širokú škálu matérií, ktoré sú rozpísané v nasledujúcich príkladoch:


• matričné dokumenty (rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, atď.)
• vysvedčenia, diplomy, školské potvrdenia
• potvrdenia o registracii v Obchodnej komore
• zakladacie listiny, štatúty spoločností
• notárske dokumenty, procesové rozhodnutia
• súdne rozhodnutia
• výplatné pásky, pracovné zmluvy
• odborné posudky
• obchodnú korešpondenciu
• súkromnú korešpondenciu
• technické návody
• špecializované preklady v oblasti obnoviteľných zdrojov
• webové stránky
• katalógy, letáky, brožúry
• lekársky a farmaceutický sektor
• enogastronomický sektor, poľnohospodársko-potravinársky sektor , recepty
• kozmetický priemysel