PATRON

Svätý Hieroným, Patrón Prekladateľov

Cirkevný sviatok má na Slovensku 30. septembra

Sophronius Eusebius Hieronymus, známy ako svätý Hieroným (347 Portole - 420 Betlehem), bol spisovateľom, teológom a rímskym svätcom ale aj jedným z najväčších učencov katolíckej cirkvi. Jeho najdôležitejšie dielo je úplný preklad Biblie z gréčtiny a hebrejčiny do latinčiny a práve preto je považovaný za svätého ochrancu prekladateľov.
Narodil sa v Stridone (v dnešnom Portole na Istrii) v kresťanskej rodine, študoval v Ríme. V roku 379 ho vysvätil biskup Paolino di Antiocchia za kňaza. Prišiel do Konštantínopola, aby sa pod vedením Gregora Naciánskeho (jeden z “Otcov Kapadócie”) zdokonalil v gréčtine. Do tohto obdobia spadajú texty ako Origene a Eusebio.

Zdroj: Wikipédia