Vitajte na mojej stránke

Som úradná prekladateľka talianskeho jazyka a ponúkam kvalitné prekladateľské a tlmočnícke služby, s cieľom uspokojiť každú jednu žiadosť o preklad dokumentov a textov za výhodné ceny.


Po skončení strednej školy Obchodnej akadémie som vyštudovala odbor Taliansky jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Skúsenosti som získala vďaka výbornej spolupráci s mnohými verejnými inštitúciami, talianskymi a slovenskými firmami a súkromnými osobami.


Mojim cieľom je odovzdať klientovi kompletný a súvislý preklad, adekvátny na target a potreby klienta.


Profesionálne prekladateľské služby, ktoré ponúkam zohrávajú teda úlohu veľkej zodpovednosti, kde nič nie je ponechané na náhodu a každé jedno slovo je vhodne vyvážené a umiestnené na správnom mieste. Pridaná hodnota služieb, ktoré ponúkam spočíva v možnosti poradiť sa s rodenými talianskymi spolupracovníkmi, či už vo fáze pochopenia alebo revízie textu, za účelom následného vylepšenia finálneho produktu.


V Taliansku som zapísaná v Zozname znalcov a expertov, v sekcii Prekladateľov a tlmočníkov pod poradovým číslom 375, Obchodnej Komory vo Ferme.


Na Slovensku som zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR (Registračné číslo: 971218).Hlavné dôvody prečo si vybrať práve moje prekladateľské služby sú:


• Okamžitá odpoveď na vyžiadanie cenovej ponuky a informácií
• Dochvíľnosť v dodaní prekladov
• Jednotlivý prístup, maximálna serióznosť a pozornosť ku každému zákazníkovi
• Vhodná a vždy aktuálna terminológia
• Diskrétnosť
• Výhodné ceny vďaka priamemu kontaktu so zákazníkom
• Vysoká kvalita a profesionalita
• Poradenstvo
• Skúsenosti